Herroepingsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dan dit formulier in te vullen en ons toe te zenden).

- Aan
Bruno Interior GmbH
Kastanienallee 98b
10435 Berlijn
Duitsland

E-Mail: support@brunobed.nl

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

 

 

 

 

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

 

- Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Pagina afdrukken