Algemene voorwaarden

 1. Contractuele partner en omvang van de toepassing
  1. Brunobed.nl wordt door Bruno Interior GmbH geëxploiteerd.
  2. Het contract is gesloten met: Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlijn Duitsland (hierna "Bruno" genoemd).
  3. De hier vermelde voorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Als u een ondernemer bent of van plan bent om Bruno producten commercieel te gebruiken, zijn de hier genoemde voorwaarden niet van toepassing. In dat geval zijn onze voorwaarden voor ondernemers of voor commerciële doeleinden van toepassing. U kunt ze hier vinden:
   AV_B2B_nl.pdf
  4. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Bruno in het kader van de webwinkel worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden gedaan.
 2. Taal van de overeenkomst
  1. De taal van de overeenkomst is Nederlands.
 3. Goederenovereenkomst
  1. De producten in de Bruno webshop vormen een niet-bindende uitnodiging om producten bij Bruno te bestellen.
  2. Door de producten te bestellen door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet de Klant een bindend koopaanbod voor de producten in het winkelmandje.
  3. Bruno zal de klant onmiddellijk per email op de hoogte stellen van het ontvangst van zijn bestelling en tevens in dezelfde email de totstandkoming van de overeenkomst bevestigen.
 4. Sluiting van een dienstenovereenkomst
  1. De dienstverleningen in de online-shop vormen een vrijblijvende uitnodiging tot het bestellen van diensten in aanvulling op uw bestelling van goederen bij Bruno.
  2. Door de dienstverlening te bestellen door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet de Klant een bindend bod tot aankoop van de dienstverlening in het winkelmandje.
  3. Bruno zal de Klant onmiddellijk per email op de hoogte stellen van de ontvangst van zijn bestelling.
  4. De sluiting van de overeenkomst en een bindende bevestiging van de geboekte diensten worden van kracht met de uitvoering van de overeenkomst door de desbetreffende scheepvaartpartner.
  5. Geboekte en reeds betaalde diensten die niet kunnen worden uitgevoerd wegens beperkingen aan de zijde van de expediteur, zullen volledig worden terugbetaald.
  6. Geboekte en nog niet betaalde diensten die wegens beperkingen van de expediteur niet kunnen worden uitgevoerd, worden van de factuur afgetrokken en hoeven niet te worden betaald.
 5. Herroepingsrecht
  1. Het herroepingsrecht geldt voor consumenten in de zin van § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch overwegend commercieel noch overwegend zelfstandig zijn). Indien de klant ondernemer is (§ 14 BGB), heeft hij geen recht op herroeping en teruggave volgens § 312g BGB juncto § 355 BGB.
  2. In geval van ondernemerschap, commerciële verkopers en/of commercieel gebruik, zijn de AV voor zakelijke klanten van toepassing. U kunt deze vinden onder:
   AV_B2B_nl.pdf
   Annuleringsvoorwaarden

   Herroepingsrecht

   U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen op het volgende adres

   Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlijn, Duitsland, tel.: 030 / 120 59 678, email: [email protected]

   van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of email). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

   Gevolgen van annulering

   Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij zullen de producten ophalen. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de producten. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de producten dat niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de producten.

  3. Redenen voor uitsluiting of verval
   1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten: voor de levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de klant bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de klant zijn afgestemd.
   2. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten: voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
 6. Vrijwillig retourrecht van 30 dagen
  1. Voor alle aankopen op Brunobed.nl, verleent Bruno de koper, naast het wettelijke herroepingsrecht, een vrijwillig retourrecht van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Evenals het wettelijke herroepingsrecht geldt het vrijwillige alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB. Met dit retourrecht, kunnen klanten zich terugtrekken uit het contract, zelfs na het verstrijken van de 14-daagse annuleringstermijn (zie annuleringsvoorwaarden hierboven) door Bruno binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen (termijn begint op de dag van ontvangst van de goederen). De voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige retourrecht is dat de goederen compleet, in hun oorspronkelijke staat, ongeschonden en zonder beschadigingen worden teruggezonden. In geval van terugzending, gelieve ons te contacteren en wij zullen een ophaaldatum afspreken, maar enkel op de identieke plaats van levering. In het geval van kussens, dekens en toppers, dient de klant de goederen zelf af te leveren bij een DHL-servicepunt voor terugzending. Bruno draagt de kosten van retourzending voor bestellingen geleverd in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland, mits de waarde van de retourzending ten minste 250,00 euro of 275,00 CHF bedraagt. Voor retourzendingen uit andere landen (bv. Spanje of Italië) zijn de retourkosten voor rekening van de klant en moet het retourtransport door de klant worden georganiseerd. Het vrijwillige retourrecht is niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.
  2. De terugbetaling wordt, wanneer gebruik wordt gemaakt van het vrijwillige retourrecht, verricht op de rekening die door de klant voor de betaling wordt gebruikt. In geval van betaling op rekening, overmaking bij vooruitbetaling, onmiddellijke overmaking en automatische incasso, zal de terugbetaling worden geïnstrueerd op de rekening waarvan de overmaking/directe debitering is uitgevoerd. Als de klant heeft betaald met Paypal of creditcard, zal de terugbetaling worden gedaan op de bijbehorende Paypal / creditcard rekening. De terugbetaling zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden.
  3. Het wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van onze voorschriften inzake het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) recht op retournering en blijft onafhankelijk daarvan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de aldaar genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Bovendien beperkt het contractueel toegekende (vrijwillige) recht op retournering uw wettelijke garantierechten niet. Deze blijven onaangetast.
  4. Wij behouden ons het recht voor om het vrijwillige retourrecht van 30 dagen te weigeren indien de bestelling is geplaatst door een persoon die werkt voor een concurrent of verbonden is aan een concurrerende onderneming. Dit geldt voor alle aangeboden producten.
 7. Prijzen en betaling
  1. De prijzen vermeld op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Deze worden aangegeven in de respectieve nationale valuta en zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW. Het specifieke Btw-tarief en het geldbedrag zullen worden aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.
  2. Alle betalingen en creditnota's worden in de respectieve nationale valuta verwerkt.
  3. In geval van aankoop op rekening ontvangt de klant de factuur in papieren vorm als brief na levering van de goederen.
  4. Bruno wijst erop dat Bruno, in overeenstemming met § 28b nr. 4 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG), waarschijnlijkheidswaarden voor uw toekomstige gedrag verzamelt of gebruikt om te beslissen over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van deze contractuele relatie als onderdeel van risicobeheer en dat adresgegevens ook worden gebruikt om deze waarschijnlijkheidswaarden te berekenen.
  5. Klanten kunnen in de online winkel betalen met een kredietkaart, PayPal, onmiddellijke bankoverschrijving, vooruitbetaling, aankoop op rekening en betaling in termijnen, mits deze betalingsmogelijkheden door Bruno of door de in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieder aan de klant worden aangeboden.
  6. In geval van vooruitbetaling wordt uw bestelling pas verwerkt nadat de betaling volledig is ontvangen. De weergegeven levertijden zullen dienovereenkomstig worden verlengd.
  7. Om bestellingen met de betaalmethode aankoop op rekening te kunnen uitvoeren, wordt door Schufa een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole van de klant uitgevoerd. Door deze betalingswijze te kiezen, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de controle en stemt hij ermee in. De controle kan positief of negatief zijn. Indien het resultaat van de controle negatief is, kan de klant de aankoop op rekening worden geweigerd. Bruno heeft geen invloed op het verificatieresultaat of de kennis van de onderliggende verificatieprocedure.
 8. Aanvullende algemene voorwaarden voor betaling in termijnen en verklaring gegevensbescherming van RatePAY GmbH
  1. Om u aantrekkelijke betaalmethoden te kunnen aanbieden, werken wij samen met RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn Duitsland (hierna "RatePAY"). Als er bij het gebruik van een RatePAY betaalmethode een geldig koopcontract tussen u en ons tot stand komt, dragen wij onze betalingsvordering aan RatePAY over. Als u gebruik maakt van de RatePAY betaalmethode betaling in termijnen, dragen wij onze betalingsvordering over aan de partnerbank van RatePAY GmbH.
  2. Als u een van de hier aangeboden RatePAY betaalmethodes kiest, stemt u in met de overdracht van uw persoonlijke gegevens en die van de bestelling aan RatePAY GmbH met het oog op identiteits- en kredietcontroles, evenals de verwerking van het contract. U vindt alle details in de aanvullende Algemene Voorwaarden en de mededeling inzake gegevensbescherming voor de RatePAY betaalmethoden, die deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden en altijd van toepassing zijn wanneer u een RatePAY betaalmethode kiest.
 9. Vouchers
  1. Gratis kortingsbonnen van Bruno hebben een minimale bestelwaarde, die door Bruno naar eigen inzicht kan worden vastgesteld.
  2. Gratis verstrekte kortingscodes kunnen op elk moment ongeldig worden verklaard en hun geldigheid verliezen. Er is geen recht op aflossing.
  3. Vouchers moeten tijdens het aankoopproces worden ingewisseld. Er bestaat geen recht op terugbetaling nadat de aankoop is gedaan.
  4. Het is verboden om gratis kortingsbonnen door te verkopen. Bruno weigert gekochte gratis kortingsbonnen in te wisselen. Het is ook verboden de code te publiceren of aan derden door te geven.
 10. Verzending & levering
  1. Uw bestelling wordt meestal verzonden door DPD, DHL of Rhenus totdat het wordt overhandigd aan de consument. Bruno draagt het transportrisico. Levering vindt alleen plaats naar geselecteerde EU-landen en Zwitserland. Afzonderlijke regio's kunnen tijdelijk of permanent van levering worden uitgesloten. Leveringsbeperkingen kunnen van toepassing zijn, in het bijzonder voor leveringen aan eilanden.
  2. In geval van leveringen door expediteurs worden de goederen in 2-persoonsoverslag naar de respectieve plaats van gebruik vervoerd.
  3. Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze bij de bestelling vermeld.
  4. In geval van deelzendingen worden de verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht.
  5. Voor het plaatsen van de bestelling zal Bruno de klant informeren over de termijn waarbinnen Bruno de bestelling zal overdragen aan zijn expeditie partner en deze laatste zal contact opnemen met de klant om de gewenste leverdatum af te stemmen. De aangegeven datum is geen bindende leveringsdatum.
  6. Bruno heeft geen invloed op de toewijzing van de specifieke leveringsdatum. Afhankelijk van de regio kunnen er beperkingen zijn voor leveringen, zodat leveringen alleen mogelijk zijn op bepaalde weekdagen.
  7. Gevraagde diensten kunnen leiden tot een vertraging van de leveringsdatum van maximaal twee weken.
  8. Voor leveringen aan eilanden wordt als datum de overhandiging van de goederen aan de expediteur vermeld. De expediteur zal de goederen vervolgens overdragen aan de verantwoordelijke expediteur van het eiland, die de specifieke leveringsdatum met u zal afstemmen.
  9. Bij leveringen aan eilanden kunnen verdere individuele regelingen van de eilandexpediteur van toepassing zijn, die vaak gepaard gaan met beperkingen in de dienstverlening en een vertraging van maximaal 2 weken kunnen inhouden. De precieze servicevoorwaarden en tijdelijke toeslagen dienen vóór de levering door de klant te worden opgevraagd en hebben voornamelijk betrekking op geboekte diensten en het contract in 2-man handling. Zie ook de punten 4.4 en 4.5.
  10. Om de levering mogelijk te maken, moeten de klanten zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op de plaats van levering, binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Indien de goederen wegens plaatselijke omstandigheden niet op de plaats van gebruik kunnen worden afgeleverd, bijvoorbeeld wegens gebrek aan parkeerruimte, of niet via de gebruikelijke weg (ingang van de woning, trappenhuis), heeft de expediteur het recht de levering aan de deur van de woning of op de gewenste plaats van gebruik te weigeren. Bruno moet van tevoren op de hoogte worden gebracht van alle te verwachten moeilijkheden.
  11. Mocht de levering door 2-man handling niet slagen door toedoen van de opdrachtgever, dan heeft Bruno het recht om de werkelijk gemaakte verzendkosten plus administratiekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het bedrag is momenteel € 250 in totaal voor een Bruno box spring of Bruno slaapbank. De afwezigheid op een overeengekomen leveringsdatum en een mislukte levering wegens structurele beperkingen zijn voorbeelden van de schuld van de klant, maar zijn niet doorslaggevend. De verpakkingsafmetingen van de levering staan vermeld op de respectieve productpagina's en moeten vooraf worden gecontroleerd.
 11. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle goederen blijven eigendom van Bruno totdat deze volledig zijn betaald.
 12. Garantie
  1. Naast de wettelijk garantie, biedt Bruno voor geselecteerde producten een 10-jarige garantie proportioneel aan. Evenals het wettelijke herroepingsrecht geldt deze vrijwillige garantieregeling alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en alleen voor de eerste koper. De garantieperiode gaat in op de datum van levering.
  2. De aanvullende, vrijwillige 10-jarige proportionele garantieperiode geldt uitsluitend voor de volgende (deel)producten:
   • Het Bruno matras
   • De Bruno box spring
   • De Bruno slaapbank
   • Het metalen frame van het Bruno metal bed
  3. Voor alle producten die niet in punt 12.2 zijn vermeld, geldt het wettelijke garantierecht van 2 jaar vanaf de lever datum.
  4. De garantieregeling dekt de volgende gebreken:
   • Materiaal- en verwerkingsfouten in matrassen, boxspringbedden, slaapbanken en metalen bedden,
   • Aantasting van het schuim in het matras die leidt tot een zichtbare en blijvende indeuking van de schuimkern van meer dan 2 cm, op voorwaarde dat de matras uitsluitend is gebruikt door personen met een lichaamsgewicht van 110 kg of minder,
   • Fabricagefouten in de ritssluiting van de matrashoes
  5. De garantie dekt het volgende niet:
   • Natuurlijk slijtage,
   • Normale toename van de zachtheid van het schuim,
   • onderdelen van matrassen, bedden en slaapbanken die niet defect zijn (alleen het defecte onderdeel wordt in rekening gebracht),
   • Schimmelgroei,
   • Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de onderhoudsinstructies, in het bijzonder veranderingen in het schuim als gevolg van vocht veroorzaakt door een gebrek aan regelmatige ventilatie. De onderhoudsvoorschriften, in het bijzonder het regelmatig luchten, moeten in acht worden genomen.
   • Bijkomende en indirecte schade buiten de Bruno producten,
   • Als B- of gebruikte goederen aangegeven producten
  6. Als een defect onder de garantie valt, is het de verplichting van Bruno onder de garantie om het product te repareren of te vervangen. Vervangen goederen kunnen qua stofkleuren en andere productdetails enigszins afwijken van het oorspronkelijk geleverde product. Deze variatie vormt geen mankement. Gerepareerde of vervangen producten worden gratis geleverd.
  7. Als alternatief voor reparatie of vervanging is Bruno gerechtigd de Klant de dagwaarde van het gekochte product te betalen. De financiële vergoeding geschiedt volgens de onderstaande vergoedingstarieven naar gelang van het gebruiksjaar:
   Jaar van gebruik* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Evenredige terugbetaling % 100% 100% 80% 60% 40% 30% 20% 15% 10% 5%
   *Het gebruiksjaar heeft altijd betrekking op het oorspronkelijk aangeschafte product en niet op een vervangend product.
  8. Indien een individueel onderdeel van de Bruno box spring onder de garantie valt, wordt de garantiewaarde zowel proportioneel als op basis van het waarde aandeel van de gehele box spring vastgesteld. Het waarde aandeel is als volgt verdeeld:
   Boxspring bed totaal 100%
   Matratze 30% (Matras kern 25% en hoes 5%)
   Topper 5%
   Box(en) 30%
   Hoofdbord 25%
   Poten en toebehoren 10%
  9. Indien een individueel onderdeel van de Bruno slaapbank onder de garantie valt, zal de garantiewaarde zowel proportioneel als op basis van het waarde aandeel van de gehele slaapbank worden beoordeeld. Het waarde aandeel is als volgt verdeeld:
   Slaapbank totaal 100%
   Armleuningen 20% (per armleuning 10%)
   Kussens 10% (per kussen 5%)
   Poten 5%
   Zitgedeelte 65%
  10. Indien onderdelen niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, worden de waardes van de overige onderdelen proportioneel verhoogd.
  11. Zodra er schade of een mankement bij de eindgebruiker bekend is geworden, dient dit binnen 14 dagen na het bekend worden schriftelijk aan Bruno te worden gemeld. Stuur ons hiervoor een email naar [email protected]. De originele aankoopfactuur is vereist als bewijs. Voor de verdere behandeling van een garantieclaim moet de klant een garantievragenlijst invullen en zinvolle foto's opsturen. De documenten moeten door de klant worden ingevuld en binnen 14 dagen na ontvangst van de vragenlijst worden teruggezonden.
  12. Om de garantie te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat Bruno het getoonde product bij de klant ophaalt door een expediteur, om het te inspecteren. Als alternatief kunnen klanten het product ook op eigen gelegenheid naar Bruno sturen. Indien het mankement niet onder de garantie valt en de klant dit zelf had kunnen onderkennen, zal Bruno de transportkosten van het ophalen bij de klant in rekening brengen. Deze bedragen maximaal 50 euro voor het Bruno matras en maximaal 150 euro voor de Bruno box spring, slaapbank en Factory bed.
  13. De wettelijke rechten van de klant worden door deze bepaling niet aangetast.

Belangrijke informatie

De op www.brunobed.nl de aangeboden producten worden op de internetsite afgebeeld in de vorm van computerbeelden en digitale foto's van de werkelijke producten. Geringe afwijkingen tussen de weergave en de werkelijkheid, vormen geen gebrek van de bestelde goederen.

Verdere informatie

Eventuele vragen over uw bestelling of klachten kunt u richten aan:
Bruno Interieur GmbH
Christopher Schimmel
Torstr. 220
10115 Berlijn
Duitsland
[email protected]

Bestelprocedure

Wanneer u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het vrijblijvend in het winkelmandje leggen door op de knop [in winkelmandje leggen] te klikken. U kunt de inhoud van het winkelmandje te alle tijde vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop Winkelmandje in de bovenste navigatiebalk. U kunt de producten op elk moment uit het winkelmandje verwijderen door op een knop in de vorm van een prullenbak te klikken. Als u de producten in het winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop [Doorgaan]. Voer dan uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. Na het invoeren van uw gegevens en het kiezen van de betaalmethode, komt u op de bevestigingspagina van uw bestelling, waar u uw invoer nog eens kunt controleren. Wanneer u kiest voor betaling per factuur en automatische incasso, gaat u akkoord met een controle van uw kredietwaardigheid (meestal via Schufa). Dit wordt aangegeven op de bestelpagina. Het is niet de verantwoordelijkheid van Bruno om alle betalingsmogelijkheden aan alle klanten aan te bieden. Door op de knop [Nu kopen] te klikken, voltooit u het bestelproces. Het proces kan op elk moment worden geannuleerd door het browservenster te sluiten. Op de afzonderlijke pagina's krijgt u nadere informatie, bijvoorbeeld over de correctiemogelijkheden.

Contract tekst

De tekst van het contract wordt op onze interne systemen opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden ten allen tijden raadplegen op www.brunobed.nl via de link AV .

Status 08/2021