Algemene voorwaarden

 1. Contractuele partner en toepassingsgebied
  1. Brunobed.nl wordt door Bruno Interior GmbH geëxploiteerd.
  2. De contractuele partij: Bruno Interior GmbH, Kastanienallee 98b, 10435 Berlijn, Duitsland (hierna "Bruno" genoemd).
  3. De hier genoemde voorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten gedefinieerd in § 13 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Als u een ondernemer bent of van plan bent om Bruno producten commercieel te gebruiken, zijn de hier genoemde voorwaarden niet van toepassing. In dat geval zijn onze voorwaarden voor ondernemers of voor commerciële doeleinden van toepassing. U kunt ze hier vinden:
   AV_B2B_nl.pdf
  4. Alle leveringen, services en offertes van Bruno in het kader van de webshop worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden uitgevoerd.
 2. Taal en opslaan van gegevens
  1. De taal van de overeenkomst is Nederlands. De tekst (bestelgegevens en algemene voorwaarden) wordt door de verkoper, in dit geval Bruno, opgeslagen. Het opslaan is van beperkte duur en is niet toegankelijk voor de koper. De koper dient zelf voor een afdruk of aparte kopie te zorgen.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst voor producten
  1. De producten in de Bruno webshop vormen een niet-bindende uitnodiging om producten bij Bruno te bestellen.
  2. Door de producten te bestellen door op de knop "Nu bestellen" te klikken, doet de klant een bindend koopaanbod voor de producten in het winkelmandje.
  3. Bruno zal de klant onmiddelijk per email op de hoogte stellen van de ontvangst van de bestelling en tevens in dezelfde email de totstandkoming van de overeenkomst bevestigen.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst voor services
  1. De services in de webshop zijn een vrijblijvende uitnodiging om naast uw productbestelling ook aanvullende services bij Bruno te bestellen.
  2. Door de services te bestellen door op de knop "Nu bestellen" te klikken, doet de klant een bindend koopaanbod voor de services in het winkelmandje.
  3. Bruno zal de klant onmiddellijk per email op de hoogte stellen van de ontvangst van de bestelling.
  4. Het sluiten van de overeenkomst en een bindende bevestiging van de geboekte services wordt van kracht met de uitvoering ervan door de betreffende transportpartner.
  5. Geboekte en reeds betaalde services die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beperkingen van de expediteur, worden volledig terugbetaald.
  6. Geboekte en nog niet betaalde services die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beperkingen van de vervoerder worden van de factuur verwijderd en dienen niet te worden betaald.
 5. Herroepingsrecht
  1. Het herroepingsrecht geldt voor consumenten gedefinieerd in § 13 van het BGB (consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch overwegend commercieel noch overwegend zelfstandig zijn). Indien de klant ondernemer is (§ 14 BGB), heeft hij geen recht op herroeping en teruggave volgens § 312g BGB juncto § 355 BGB.
  2. In geval van ondernemerschap, commerciële verkopers en/of commercieel gebruik, zijn de AV voor zakelijke klanten van toepassing. Deze zijn te vinden op:
   AV_B2B_nl.pdf
   Annuleringsvoorwaarden

   Herroepingsrecht

   U heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst de producten in bezit had. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen met het volgende adres

   Bruno Interior GmbH, Kastanienallee 98b, 10435 Berlijn Duitsland, tel.: 030 / 80 80 171, e-mail: [email protected]

   Om ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

   Gevolgen bij annulering

   Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling, kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de producten vóór het einde van het termijn van veertien dagen verzendt. Wij zullen de producten ophalen. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de producten. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de producten dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de producten.

  3. Uitsluitings- of vervalredenen
   1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de klant doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.
   2. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending.
 6. Vrijwillig retourrecht van 30 dagen
  1. Voor alle aankopen op brunobed.nl, verleent Bruno de koper, naast het wettelijke herroepingsrecht, een vrijwillig retourrecht van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de producten. Evenals het wettelijke herroepingsrecht geldt het vrijwillige retourrecht alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB. Met dit vrijwillige retourrecht, kunnen klanten zich terugtrekken uit de overeenkomst, zelfs na het verstrijken van de 14-daagse annuleringstermijn (zie annuleringsvoorwaarden hierboven) door Bruno binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen (termijn begint op de dag van ontvangst van de producten). De voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige retourrecht is dat de producten compleet, in de oorspronkelijke staat, ongeschonden en zonder beschadigingen worden teruggezonden. In geval van terugzending, gelieve ons te contacteren en wij zullen een ophaaldatum afspreken, maar enkel op de identieke plaats van levering. In het geval van kussens, dekens en toppers, dient de klant de producten zelf af te leveren bij een DHL-servicepunt voor terugzending. Bruno draagt de kosten van retourzending voor bestellingen geleverd in Nederland, België en geselecteerde EU landen, mits de waarde van de retourzending ten minste €250,00 bedraagt. Voor retourzendingen uit andere landen (bv. Spanje of Italië) zijn de retourkosten voor rekening van de klant en moet het retourtransport door de klant worden georganiseerd. Het vrijwillige retourrecht is niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.
  2. De terugbetaling wordt, wanneer gebruik wordt gemaakt van het vrijwillige retourrecht, verricht via hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. In geval van betaling op rekening, overmaking vooraf per factuur, iDEAL betaling en automatische incasso, zal de terugbetaling worden geïnstrueerd op de rekening waarvan de overmaking/directe debitering is uitgevoerd. Als de klant heeft betaald met PayPal of creditcard, zal de terugbetaling worden gedaan op de bijbehorende PayPal / creditcard rekening. De terugbetaling zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden.
  3. Het wettelijke herroepingsrecht wordt niet beïnvloed door de naleving van onze regels over het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) recht op retour en blijft onafhankelijk daarvan van kracht. Tot het verstrijken van het termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn uitsluitend de daar genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Het contractueel toegekende (vrijwillige) herroepingsrecht beperkt uw wettelijke garantierechten niet. Deze blijven ongehinderd geldig.
  4. Wij behouden ons het recht voor om het 30 dagen durende vrijwillige retourrecht te weigeren indien de bestelling is geplaatst door een persoon die werkt voor een concurrent of verbonden is aan een concurrerende onderneming. Dit geldt voor alle aangeboden producten.
 7. Prijzen en betaling
  1. De prijzen in onze webshop kunnen afhankelijk van het land van verkoop variëren. De prijs op het moment van bestellen zijn van toepassing, inclusief de respectieve landspecifieke btw. Speciale aanbiedingen in onze webshop kunnen in beperkte tijd of hoeveelheid worden aangeboden. Details zijn te vinden in de productbeschrijving.
  2. Alle betalingen en creditnota's worden in de respectieve nationale valuta verwerkt.
  3. In geval van aankoop per overboeking ontvangt de klant de factuur per mail in de orderbevestiging.
  4. Bruno wijst erop dat Bruno, in overeenstemming met § 28b nr. 4 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG), waarschijnlijkheidswaarden voor uw toekomstige gedrag verzamelt of gebruikt om te beslissen over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van deze contractuele relatie als onderdeel van risicobeheer en dat adresgegevens ook worden gebruikt om deze waarschijnlijkheidswaarden te berekenen.
  5. Klanten kunnen in de webshop betalen met creditcard, iDEAL, PayPal, betaling per overschrijving, in hoeverre deze betalingsmogelijkheden door Bruno of door de in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieder wordt aangeboden.
  6. In geval van betaling per overschrijving wordt uw bestelling pas verwerkt nadat de betaling volledig is ontvangen. De weergegeven levertijden zullen in dit geval worden verlengd.
 8. Kortingscodes
  1. Gratis kortingscodes van Bruno hebben een minimale bestelwaarde, die door Bruno naar eigen inzicht kunnen worden vastgesteld.
  2. Gratis verstrekte kortingscodes kunnen op elk moment ongeldig worden verklaard en hun geldigheid verliezen. Er is geen recht op aflossing.
  3. Kortingscodes moeten tijdens het aankoopproces worden ingewisseld. Er bestaat geen recht op terugbetaling nadat de aankoop is gedaan.
  4. Het is verboden om gratis kortingscodes door te verkopen. Bruno weigert gekochte gratis kortingsbonnen in te wisselen. Het is ook verboden de kortingscode te publiceren of aan derden door te geven.
  5. Kortingscodes zijn niet te combineren met elkaar of met andere lopende acties.
 9. Verzending & bezorging
  1. We bieden twee verzendmethoden aan. Pakketverzending voor kleine meubels en kleine artikelen wordt uitgevoerd door DHL. Grote meubelstukken worden geleverd door Rhenus, Jos Dusseldorp en subpartners. Levering door vervoerder wordt gedaan tot de plaats van gebruik (Voorwaarde voor levering per vrachtwagen zijn begaanbare wegen/ingangen voor vrachtwagens en de trappen moeten zodanig zijn dat de bezorgers de producten naar de gewenste plaats kunnen brengen zonder verdere hulpmiddelen). De verzendmethode voor het geselecteerde artikel vindt u op de pagina met productgegevens.
  2. Er wordt alleen geleverd aan geselecteerde EU-landen en Zwitserland. Afzonderlijke regio's kunnen tijdelijk of permanent van levering worden uitgesloten. De leveringsbeperkingen kunnen met name van toepassing zijn op leveringen naar eilanden.
  3. In geval van leveringen door transportpartners worden de producten in 2-persoon-levering naar de respectieve plaats van gebruik vervoerd.
  4. Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze bij de bestelling weergegeven.
  5. In geval van deelzendingen worden de verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht.
  6. Voor het plaatsen van de bestelling zal Bruno de klant informeren over de termijn waarbinnen Bruno de bestelling zal overdragen aan de transport partner. Deze laatste zal contact opnemen met de klant om de verwachte leverdatum af te stemmen. De aangegeven datum is geen bindende leverngsdatum.
  7. Bruno heeft geen invloed op de toewijzing van de specifieke leveringsdatum. Afhankelijk van de regio kunnen er beperkingen zijn voor leveringen, zodat leveringen alleen mogelijk zijn op bepaalde weekdagen.
  8. Gevraagde diensten kunnen leiden tot een vertraging van de leveringsdatum van maximaal twee weken.
  9. Voor leveringen aan eilanden wordt als datum de overhandiging van de producten aan de vervoerder vermeld. De vervoerder zal de producten vervolgens overdragen aan de verantwoordelijke vervoerder van het eiland, die de specifieke leveringsdatum met u zal afstemmen.
  10. Bij leveringen aan eilanden kunnen verdere individuele regelingen van de eilandvervoerder van toepassing zijn, die vaak gepaard gaan met beperkingen in de dienstverlening en een vertraging van maximaal 2 weken kunnen inhouden. De precieze servicevoorwaarden en tijdelijke toeslagen dienen vóór de levering door de klant te worden opgevraagd en hebben voornamelijk betrekking op geboekte diensten en de 2-persoons levering. Zie ook de punten 4.4 en 4.5.
  11. Om de levering mogelijk te maken, moeten de klanten zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op de plaats van levering, binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Indien de goederen wegens plaatselijke omstandigheden niet op de plaats van gebruik kunnen worden afgeleverd, bijvoorbeeld wegens gebrek aan parkeerruimte, of niet via de gebruikelijke weg (ingang van de woning, trappenhuis), heeft de vervoerder het recht de levering aan de deur van de woning of op de gewenste plaats van gebruik te weigeren. Bruno moet van tevoren op de hoogte worden gebracht van alle te verwachten moeilijkheden.
  12. Mocht 2-persoons levering niet slagen door toedoen van de opdrachtgever, dan heeft Bruno het recht om de werkelijk gemaakte verzendkosten plus administratiekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het bedrag is momenteel € 250 in totaal voor een Bruno boxspring of Bruno slaapbank. De afwezigheid op een overeengekomen leveringsdatum en een mislukte levering wegens structurele beperkingen zijn voorbeelden van de schuld van de klant, maar zijn niet doorslaggevend. De verpakkingsafmetingen van de levering staan vermeld op de respectieve productpagina's en moeten vooraf worden gecontroleerd.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle producten blijven eigendom van Bruno totdat deze volledig zijn betaald.
 11. Garantie
  1. Naast de wettelijk garantie, biedt Bruno voor geselecteerde producten een 10-jarige garantie proportioneel aan. Evenals het wettelijke herroepingsrecht geldt deze vrijwillige garantieregeling alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en alleen voor de eerste koper. De garantieperiode gaat in op de datum van levering.
  2. De aanvullende, vrijwillige en 10-jarige proportionele garantieperiode geldt uitsluitend voor de volgende (deel)producten:
   • Het Bruno matras
   • De Bruno boxspring (excl. Bruno topper)
   • Het Bruno Classic bed (excl. Bruno topper)
   • De Bruno slaapbank (excl. Bruno topper)
   • De Bruno slaapstoel (excl. Bruno topper)
   • Het metalen frame van het Bruno metal bed (excl. Bruno topper)
   • De Bruno opbergbank
   • De Bruno hoekbank (excl. Bruno topper)
  3. Voor alle producten die niet in punt 11.2 zijn vermeld, geldt het wettelijke garantierecht van 2 jaar vanaf de bezorgdatum.
  4. De garantieregeling dekt de volgende gebreken:
   • Materiaal- en verwerkingsfouten in matrassen, boxspringbedden, Classic bedden, slaapbanken en metalen bedden, hoekbanken en opbergbanken
   • Aantasting van het schuim in het matras die leidt tot een zichtbare en blijvende indeuking van de schuimkern van meer dan 2 cm, op voorwaarde dat de matras uitsluitend is gebruikt door personen met een lichaamsgewicht van 110 kg of minder,
   • Fabricagefouten in de ritssluiting van de matrashoes
  5. De garantie dekt het volgende niet:
   • Natuurlijke slijtage,
   • Normale toename van de zachtheid van het schuim,
   • onderdelen van matrassen, bedden en slaapbanken die niet defect zijn (alleen het defecte onderdeel wordt in rekening gebracht),
   • Schimmelgroei,
   • Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de onderhoudsinstructies, in het bijzonder veranderingen in het schuim als gevolg van vocht veroorzaakt door een gebrek aan regelmatige ventilatie. De onderhoudsvoorschriften, in het bijzonder het regelmatig luchten, moeten in acht worden genomen.
   • Bijkomende en indirecte schade buiten de Bruno producten,
   • Als B- of gebruikte goederen aangegeven producten,
   • Onze boxen van de Bruno Boxsprings zijn voorzien van een stoffen bekleding van een dunne vliesstof. Mocht deze tijdens transport beschadigd raken, dan heeft de koper geen aanspraak op garantie. De stof dient alleen als bescherming tegen vuilafzetting tijdens productie en transport. De relevantie voor het gebruik van de goederen evenals het uiterlijk worden niet gegeven en op lange termijn niet beïnvloed.
   • Onze producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Natuurlijke kleurverschillen en groeigerelateerde onregelmatigheden kunnen hier voorkomen. Kleurafwijkingen in de verschillende verschillende modules en bekledingen kunnen voorkomen. Afwijkingen in kleur, zachtheid, gevoel en uiterlijk zijn natuurlijk en zijn niet Bruno kan en kunnen niet door Bruno worden beïnvloed.
   • Partijvariaties en variaties door handwerk zijn die een niet-significante onregelmatigheid in kleur, zachtheid, gevoel en uiterlijk creëren. Deze kunnen niet worden beïnvloed door Bruno en vormen geen defect.
   • Mochten er in de praktijk gebruikelijke afwijkingen zijn, dan vormt dit geen gebrek. Bruno dit geen gebrek en kunnen er geen garantieclaims worden ingediend.
  6. Als een defect onder de garantie valt, is Bruno's verplichting onder de garantie om het product te repareren of te vervangen. Vervangen producten kunnen iets afwijken van het oorspronkelijk geleverde product wat betreft stofkleuren en andere productdetails. Deze afwijking vormt geen defect. Gerepareerde of vervangen producten worden gratis geleverd.
  7. Als alternatief voor reparatie of vervanging is Bruno gerechtigd de Klant de dagwaarde van het gekochte product te betalen. De financiële vergoeding geschiedt volgens de onderstaande vergoedingstarieven naar gelang van het gebruiksjaar:
   Jaar van gebruik* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Evenredige terugbetaling in % 100% 100% 80% 60% 40% 30% 20% 15% 10% 5%
   *Het gebruiksjaar heeft altijd betrekking op het oorspronkelijk aangeschafte product en niet op een vervangend product.
  8. Indien een individueel onderdeel van product onder de garantie vallen, wordt de garantiewaarde zowel proportioneel als op basis van het waarde aandeel van de gehele product vastgesteld. Het waarde aandeel is als volgt verdeeld:
   1. Bruno boxspring:
    Boxspring bed totaal 100%
    Matras 30% (Matras kern 25% en hoes 5%)
    Topper 5%
    Box(en) 30%
    Hoofdbord 25%
    Poten en toebehoren 10%
   2. Bruno Classic bed:
    Classic bed totaal 100%
    Matras 40% (Matras kern 25% en hoes 5%)
    Frame 15%
    Lattenbodem 20%
    Hoofdbord 15%
    Poten en toebehoren 10%
   3. Bruno slaapbank en slaapstoel:
    Slaapbank/slaapstoel totaal 100%
    Armleuningen 20% (10% per armleuning)
    Kussens 10% (5% per kussen)
    Poten 5%
    Middenstuk 65%
   4. Bruno hoekbank:
    Total hoekbank 100%
    Kussens 5%
    Poten 5%
    Middenstuk 90%
  9. Indien onderdelen niet tot de leveringsomvang behoren, wordt de waarde van de overige onderdelen naar rato verhoogd.
  10. Zodra er schade of een mankement bij de eindgebruiker bekend is geworden, dient dit binnen 14 dagen na het bekend worden schriftelijk aan Bruno te worden gemeld. Stuur ons hiervoor een email naar [email protected]. De originele aankoopfactuur is vereist als bewijs. Voor de verdere behandeling van een garantieclaim moet de klant aanvullende vragen antwoorden en zinvolle foto's opsturen. De documenten moeten door de klant worden ingevuld en binnen 14 dagen na ontvangst van de vragenlijst worden teruggezonden.
  11. Om de garantie te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat Bruno het getoonde product bij de klant ophaalt door een expediteur, om het te inspecteren. Als alternatief kunnen klanten het product ook op eigen gelegenheid naar Bruno sturen. Indien het mankement niet onder de garantie valt en de klant dit zelf had kunnen onderkennen, zal Bruno de transportkosten van het ophalen bij de klant in rekening brengen. Deze bedragen maximaal 50 euro voor het Bruno matras en maximaal 150 euro voor de Bruno boxspring, Classic bed, slaapbank, slaapstoel, opbergbank, hoekbank en metalen bed.
  12. De wettelijke rechten van de klant worden door deze bepaling niet aangetast.
  13. Bij ondeskundige behandeling of ondeskundige montage (afwijken van de montagehandleiding) door de koper bestaat geen aanspraak op garantie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor services van bedrijven, die buiten het bestek van Bruno Interior GmbH in opdracht zijn gegeven.

Belangrijke informatie

De op www.brunobed.nl de aangeboden producten worden op de internetsite afgebeeld in de vorm van computerbeelden en digitale foto's van de werkelijke producten. Geringe afwijkingen tussen de weergave en de werkelijkheid, vormen geen gebrek van de bestelde goederen.

Verdere informatie

Eventuele vragen over uw bestelling of klachten kunt u richten aan:
Bruno Interior GmbH
Christopher Schimmel
Kastanienallee 98b
10435 Berlijn
Duitsland
[email protected]

Bestelprocedure

Wanneer u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het vrijblijvend in het winkelmandje leggen door op de knop [in de winkelmand] te klikken. U kunt de inhoud van de winkelmand ten alle tijden vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop Winkelmandje in de bovenste navigatiebalk. U kunt de producten op elk moment uit het winkelmandje verwijderen door op een knop in de vorm van een prullenbak te klikken. Als u de producten in het winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop [Naar de kassa]. Voer dan uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *.
Na het invoeren van uw gegevens kunt u door te klikken op de knop [Volgende] te klikken naar de selectie van de betaalmethode en de pagina met de orderbevestiging, waar u uw invoer nog eens kunt controleren. Dit wordt aangegeven op de bestelpagina. Het is niet de verantwoordelijkheid van Bruno om alle betalingsmogelijkheden aan alle klanten aan te bieden. Door op de knop [Nu bestellen] te klikken, voltooit u het bestelproces. Het proces kan op elk moment worden geannuleerd door het browservenster te sluiten. Op de afzonderlijke pagina's krijgt u nadere informatie, bijvoorbeeld over de correctiemogelijkheden.

Tekst algemene vorowaarden

De tekst van de algemene voorwaarden wordt op onze interne systemen opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden ten allen tijden raadplegen op www.brunobed.nl via de link AV.

Status 09/2023