Bescherming van persoonsgegevens

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Geldigheid

Deze verklaring van de bescherming van de persoonsgegevens informeert de gebruiker over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder ´Bruno Interior GmbH´, Kastanienallee 98a, 10435, Berlijn, Duitsland op deze website (Hierna te noemen “aanbod”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, emailadressen, gebruikersgedrag.

De verantwoordelijke partij volgendes de ´Algemene verordering gegevensbescherming´ (DSGVO) van de EU is:

Bruno Interior GmbH
Kastanienallee 98B
10435 Berlijn
Duitsland
Tel.: +313080801718

Onze functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens kunt u berijken op
[email protected]
of op ons postadres met de toevoeging „fuctionaris persoonsgegevens“.

Opslag toegangsdata in Server-Logfiles

U kunt onze website bezoeken, zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsdata alleen op in zogenaamde Server-Logfiles. Deze data worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren, en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over uw persoon

De toegangsdata kunnen de volgende informatie bevatten:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het bezoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar bezoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of wissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar aan te maken tegen verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming over de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, in het kader van uw bestelling, aanmelding op onze nieuwsbrief, bij gebruik van onze chatfuntie of wanneer u contact met ons opneemt via email of via een contactformulier. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectievelijke invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwerking van contracten en verwerking van uw verzoeken. Wij gebruiken uw gegevens ook, om met u over producten, diensten en over marketing aanbod te communiceren. Na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hierna informeren.

Dataoverdracht voor het uitvoeren van het contract

Voor de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode in het bestelproces, geven wij voor de afhandeling van de betaling de daarvoor benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsaanbieders deze gegevens zelf ook, wanneer u daar een account hebt aangemaakt. In dit geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectievelijke betalingsaanbieder van toepassing.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en ons aanbod. Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig emailadres van unodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven emailadres of dat de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet aan derden verstrekt. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van inschrijving op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een emailadres en zich zonder medeweten van de bevoegde persoon registreert om de nieuwsbrief te ontvangen. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gevegens, het emailadres en het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief ten alle tijden intrekken. De herroeping kan worden uitgevoerd via een link in de nieuwsbrieven zelf of door een bericht te sturen naar de bovenstaande contactgegevens.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat er in dit online aanbod inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, zijn geïntegreerd. Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "derden-aanbieders" genoemd), op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, stellen wij de gebruikers hiervan op de hoogte.

Gebruik van Cookies

Dit cookiebeleid is opgesteld en bijgewerkt door CookieFirst.com.

MailChimp / Mandrill

MailChimp is een dienst die onder meer kan worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven en transactie-emails (geautomatiseerde e-mails met informatie over uw bestelling). De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een email opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de email (bekend als een web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich ook telefonisch of per e-mail afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die wij opslaan ten behoeve van de inschrijving op de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig opgeslagen op een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Voor meer details verwijzen wij u naar de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Kredietbeoordeling en scoring

Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, behouden wij ons het recht voor om informatie over uw identiteit en kredietwaardigheid in te winnen bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen). Daartoe geven wij uw voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door aan de volgende onderneming(en):

Voor bestellingen naar Duitsland

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Voor bestellingen naar Oostenrijk

KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
1120 Wien

Voor bestellingen naar Zwitserland

CRIF AG
Hagenholzstrasse 81
8050 Zürich

De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en die adresgegevens in hun berekening opnemen. Wij gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Dit kan betekenen dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet langer kunnen aanbieden.

Recht op het verstrekken van en contactmogelijkheden

U hebt recht op gratis informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens wenst, evenals herroeping van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze colofon sectie.

Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces versleuteld met behulp van SSL-codering en worden via het internet doorgegeven.

Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.