Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt voor consumenten volgens § 13 BGB(consument is de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit). Als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), heeft hij geen herroepings- en retourrecht volgens § 312g Burgerlijk Wetboek i. V. m. § 355 (Duits Burgerlijk Wetboek).

Herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen dit contract op te zeggen. De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet verplicht een reden op tegeven. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u gemachtigde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in bezit heeft genomen. Om beroep te doen op uw herroepingsrecht, dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit. U kunt het bijgevoegde retourformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet vereist.

Bruno Interior GmbH, Brunnenstr. 191, 10119 Berlin, Tel.: 030 - 80 80 171, Email: support@brunobed.nl

Gevolgen van de herroeping
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan moeten wij het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Het gaat hier om alle betalingen die wij van de consument hebben ontvangen, inclusief verzendkosten. De verzendkosten worden niet vergoed wanneer de consument voor een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is afgesproken. In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten hebt geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de producten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract retourneren. Wanneer de consument de producten binnen deze 14 dagen geretourneerd heeft, dan valt het in het termijn. De consument hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de producten, als dit waardeverlies te wijten is aan een omgang die niet genoodzaakt is voor de inspectie van de producten.

Einde van deze herroepingsinstructie

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten:
voor de productie waarvan een individuele selectie of bestemming door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig met contracten:
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

Vrijwillig 30 dagen retourbeleid

Vrijwillig retourrecht tot 30 dagen na ontvangst van goederen

Voor alle aankopen op Brunobed.nl geven wij u een vrijwillig recht op teruggave van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen, afgezien van het wettelijke herroepingsrecht. Het vrijwillige herroepingsrecht geldt net als het wettelijke herroepingsrecht alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB. Met dit herroepingsrecht kunt u zich ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie bovenstaande herroepingsinstructies) uit de overeenkomst terugtrekken door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst (begin van de termijn op de dag van ontvangst van de goederen) aan ons terug te sturen. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige recht op terugzending is echter dat de goederen volledig, in hun oorspronkelijke staat, onbeschadigd en zonder schade worden teruggezonden. In het geval van een retourzending, neem dan contact met ons op en wij zullen een afhaaldatum afspreken, maar alleen op dezelfde plaats van levering. In het geval van kussens, dekens en toppers moet de klant de goederen zelfstandig terugsturen naar een DHL-station voor retourzending. Wij betalen de retourkosten voor bestellingen die in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland worden geleverd. Voor retourzendingen uit andere landen (bijv. Spanje of Italië) zijn de retourkosten voor rekening van de klant en het retourtransport moet door de klant worden georganiseerd. Het recht op vrijwillige teruggave geldt niet voor de aankoop van cadeaubonnen.

Als u gebruik maakt van het vrijwillige recht op teruggave, zal de terugbetaling plaatsvinden op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. In geval van vooruitbetaling, overschrijving, onmiddellijke overschrijving en automatische incasso, wordt de terugboeking geïnstrueerd op de rekening waarvan de overschrijving/automatische incasso werd uitgevoerd. Als u met Paypal of creditcard heeft betaald, zal de terugbetaling worden gedaan op de bijbehorende Paypal / creditcard rekening.

Kussens en dekens mogen alleen getest worden (bv. in een showroom) en niet getest (proefslaap) voor de toekenning van het recht op teruggave.

Uw wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van onze regels inzake het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) recht op teruggave en blijft onafhankelijk daarvan van kracht. Tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn gelden uitsluitend de daarin vermelde wettelijke voorwaarden. Het contractueel toegekende (vrijwillige) recht op teruggave beperkt uw wettelijke garantierechten niet. Deze blijven ongehinderd.

Wij behouden ons het recht voor om het vrijwillige recht op terugzending van 30 dagen te weigeren als de bestelling wordt geplaatst door een persoon die voor een concurrent werkt of verbonden is aan een concurrerend bedrijf. Dit geldt voor alle aangeboden producten.


Stand: 11/2016

Heeft u nog vragen?

Wij staan voor u klaar!

030 - 80 80 171
support@brunobed.nl