Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt voor consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek, welke ook leidend is voor de Bruno producten) (consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn). Indien de klant ondernemer is (§ 14 BGB), heeft hij geen recht op herroeping en teruggave volgens § 312g BGB juncto § 355 BGB.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst de producten in bezit had. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen op het volgende adres

Bruno Interior GmbH, Kastanienallee 98B, 10435 Berlijn, Duitsland, tel.: 030 / 8080 171, email: [email protected]

Om ons op de hoogte te stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post of e-mail). Je kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling, kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de producten vóór het einde van het termijn van veertien dagen verzendt. Wij zullen de producten ophalen. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de producten. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de producten dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de producten.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken van het termijn

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten: voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de klant bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de klant zijn afgestemd. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten: voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd; voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen; voor de levering van computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering werd verwijderd.

Voorbeeld van een herroepingsformulier::

Toon voorbeeldformulier voor herroeping

Vrijwillig herroepingsrecht tot 30 dagen na ontvangst van goederen

Voor alle aankopen op Brunobed.nl, verleent Bruno de koper, naast het wettelijke herroepingsrecht, een vrijwillig retourrecht van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Evenals het wettelijke herroepingsrecht geldt het vrijwillige alleen voor consumenten in de zin van § 13 BGB. Met dit retourrecht, kunnen klanten zich terugtrekken uit het contract, zelfs na het verstrijken van de 14-daagse annuleringstermijn (zie annuleringsvoorwaarden hierboven) door Bruno binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen (termijn begint op de dag van ontvangst van de goederen). De voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige retourrecht is dat de goederen compleet, in hun oorspronkelijke staat, ongeschonden en zonder beschadigingen worden teruggezonden. In geval van terugzending, gelieve ons te contacteren en wij zullen een ophaaldatum afspreken, maar enkel op de identieke plaats van levering. In het geval van kussens, dekens en toppers, dient de klant de goederen zelf af te leveren bij een DHL-servicepunt voor terugzending. Bruno draagt de kosten van retourzending voor bestellingen geleverd in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland, mits de waarde van de retourzending ten minste 250,00 euro of 275,00 CHF bedraagt. Voor retourzendingen uit andere landen (bv. Spanje of Italië) zijn de retourkosten voor rekening van de klant en moet het retourtransport door de klant worden georganiseerd. Het vrijwillige retourrecht is niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

De terugbetaling wordt, wanneer gebruik wordt gemaakt van het vrijwillige retourrecht, verricht op de rekening die door de klant voor de betaling wordt gebruikt. In geval van betaling op rekening, overmaking bij vooruitbetaling, onmiddellijke overmaking en automatische incasso, zal de terugbetaling worden geïnstrueerd op de rekening waarvan de overmaking/directe debitering is uitgevoerd. Als de klant heeft betaald met iDEAL, Paypal of creditcard, zal de terugbetaling worden gedaan op de bijbehorende iDEAL / Paypal / creditcard rekening.

Kussens en dekens mogen alleen geïnspecteerd (zoals in een winkel) en niet getest (proefslapen) worden met het oog op het verlenen van het recht op teruggave.

Uw wettelijk herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van onze regels inzake het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) retourrecht en blijft hoe dan ook van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de daar genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Bovendien beperkt het contractueel toegekende (vrijwillige) retourrecht niet uw wettelijke garantierechten, die onbeperkt blijven.

Wij behouden ons het recht voor om het vrijwillige retourrecht van 30 dagen te weigeren indien de bestelling is geplaatst door een persoon die werkt voor een concurrent of verbonden is aan een concurrerend bedrijf. Dit geldt voor alle aangeboden producten.

Status: 12/2016